• Webas

  GW Arbetsmarknad

  GW Arbetsmarknad är ett ärendehanteringssystem för kommunala arbetsmarknadsverksamheter. Systemet hanterar information om personer inskrivna i integration- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Väl utbyggda funktioner för uppföljning till uppdragsgivare finns. GW Arbetsmarknad består av huvudmodulerna Person, Arbetsplats och Närvaro/Frånvaro. GW Arbetsmarknad utvecklas kontinuerligt med utgångspunkt från de önskemål och förslag som kommer in från användarna.
 • Webas

  Yong-Kurs

  Yong-Kurs är ett användarvänligt verksamhetsstöd för samhällsorientering som är anpassat till de administrativa rutinerna av utbildningsverksamheten och som svarar mot behoven hos kursdeltagare, handläggare, leverantörer och administratörer.
 • Webas

  Bibliotekssystem

  YongLogic har kompetens och erfarenhet inom utveckling av bibliotekssystem av olika storleksordning och grad av komplexitet.
 • Webas

  GW Museum

  GW Museum är ett standardsystem som riktar sig till landets mindre museer. GW Museum består i dagsläget av tre moduler, Föremål, Böcker/Arkiv och Medlemmar. Systemet utvecklas kontinuerligt och det finns stora möjligheter att som ny användare påverka utformningen. Vi vill att alla museer ska kunna använda moderna verksamhetssystem med tillhörande databasserver och webserver. Därför öppnar vi nu upp för möjligheten att hyra systemet som en tjänst där vi sköter datalagringen och all teknisk utrustning kring den.
 • Webas

  Webas

  WEBAS är ett underhålls- och planeringssystem av Stockholms Stads offentliga parkeringsbiljettanläggningar och är en förkortning för Webbaserat Biljettautomat system. Webas har en handdator- mobiltelefonlösning avsedd för tekniker i fält som på Trafikkontorets uppdrag underhåller biljettautomaterna.
 • Ljuskallan

  Ljuskällan

  Ljuskällan är ett underhålls- dokumentations- och planeringssystem av Stockholms Stads offentliga belysningsanläggningar. Det är avsett för dem som arbetar på Trafikkontoret eller som på kontorets uppdrag arbetar med Stockholms belysning (projektörer, entreprenörer, gatubelysningsingenjörer).


Vår mest spridda produkt är GW Arbetsmarknad, som sannolikt är Sveriges mest kompletta verksamhetssystem inom arbetsmarknad- ferie- och integrationsområdet.
Systemet finns installerat hos ett antal kommuner och hos privata aktörer.

Inom ABM-området, Arkiv-Bibliotek-Museum, kan nämnas att vi utvecklat och förvaltar WinBib som är Stockholms stads skolbibliotekssystem.
Vi förvaltar även verksamhetssystem på Stockholm stadsmuseum och Strindbergsmuseet, samt utvecklar ett eget standardsystem GW Museum.

För Stockholms Trafikkontors räkning utvecklar och förvaltar vi systemen Ljuskällan och Webas,
vilka är stadens verksamhetssystem för offentlig belysning
och P-biljettautomater.
 
© 2015 YongLogic AB