Tillbaka
 Webas
 
  är ett underhålls- och planeringssystem av Stockholms Stads offentliga parkeringsbiljettanläggningar och är en förkortning
  för Webbaserat Biljettautomat system. Systemet är avsett för dem som arbetar på Tillståndsavdelningen på Stockholms
  Stads Trafikkontor eller som på kontorets uppdrag arbetar med Stockholms biljettautomater
  (projektörer, entreprenörer,   telefonsupport).

 Systemet

  hanterar över 1 200 biljettautomater samt en mängd data om anläggningarna. Webas har även ett administrationsverktyg
  samt en handdator- mobiltelefonlösning avsedd för tekniker i fält som på Trafikkontorets uppdrag underhåller
  biljettautomaterna.

  Som kartmaterial används stadens bas- och tätortskartor och för att publicera kartorna på webben
  används
  Trafikkontorets kartsystem ”TK-karta” .

  I kartan kan man

     • se status på biljettautomater och klicka på anläggningsobjekten för att se mer information
     • söka på en adress eller en hel gata
     • zooma in/ut vilket tänder och släcker kartlager med förbestämda intervall
     • själv välja vilka skikt man vill tända och släcka
     • få koordinaterna för en viss punkt
     • mäta avstånd för en vald sträckning  
Tillbaka
 
 
© 2015 YongLogic AB