Konsulttjänster

  Med hjälp av den samlade kompetensen hos oss på YongLogic kan vi erbjuda konsulttjänster inom:

    • Verksamhets- och behovsanalys
    • Informationsanalys
    • Uppbyggnad av databaser
    • Utveckling av verksamhetssystem
    • Förvaltning av verksamhetssystem
    • Kartläggning och förstudier
    • Projektledning
    • Utbildning och handledning av användare


  För mer information, kontakta Per Odell, 070-749 04 32,   per.odell@yonglogic.se


 
 
 
© 2015 YongLogic AB