YongLogic är ett företag som sätter verksamhetsnytta som främsta mål vid uveckling och förvaltning av IT-system.
Namnet YongLogic är en kombination av det kinesiska ”Yong” som betyder evig och ”Logic” som kommer ur det grekiska Logos med betydelserna princip, standard och logik; alltså ”Den eviga logiken” vilket är en bra beskrivning av fundamentet för bra systemutveckling. Namnet är också en hänvisning till vårt nära samarbete med DataLogic Consultants Ltd med huvudkontor i Limassol på Cypern.


YongLogic samarbetar med följande företag: Datalogic  Rehngruppen
 
© 2015 YongLogic AB